Yayınlar

test2.png

Kasım 2017 itibari ile Türkiye’de kalış süreleri ortalamada 3,5 yılı aşan ve
geçici koruma altında olan 3 milyondan fazla Suriyeli sığınmaccı konusunda yapılmış bu kapsamlı araştırma, insan onurunun gözetildiği, hak temelli ‘ortak’ bir geleceğin altyapısını kurabilmek amacıyla, akademya ve politika yapıcılarına sağlıklı veri sunmak üzere, her yıl yenilenmek niyetiyle yapıldı. Önceliği çok ciddi veri sorunu yaşanan konu hakkında sağlıklı bir
fotoğraf çekmek olan araştırma çerçevesinde, 26 ilde 2.089 T.C. vatandaşı ile “kişi bazlı”; 11 ilde, 348’i kamplarda, 887’si ise kamp dışında yaşayan 1.235 Suriyeli aile ile “hane bazlı” görüşme gerçekleştirildi.

test3.png

Suriye’de 2011’de başlayan rejim karşıtı gösterilerin, taraflar arasında çatışmalara ve ardından halen devam edegelen bir iç savaşa dönüşmesi, dünyamızda yıllardır birçok ülkenin farklı koşullarda karşılaştığı bir gerçekle bu kez de Türkiye’yi yüz yüze bıraktı. Nisan 2011’den en son Aralık 2014’e kadar Türkiye’ye 1.650.000 Suriyeli sığındı. Aynı tarihe kadar bu rakam Lübnan’da 1.147.057, Ürdün’de 620.441, Irak’ta 228.484 ve Mısır’da 139.942 sığınmacı olarak gerçekleşti. Bu rakamlar bile bize, uluslararası göç konusunda dünyanın öndegelen uzmanları sayılan Castels ile Miller’in tanımladıkları “karmaşık dinamiklerin” başta Türkiye’de olmak üzere diğer ülkelerde de başladığını ve yeni sorunlar yaratarak büyüyeceğini göstermektedir.

test2.png

Kasım 2017 itibari ile Türkiye’de kalış süreleri ortalamada 3,5 yılı aşan ve
geçici koruma altında olan 3 milyondan fazla Suriyeli sığınmaccı konusunda yapılmış bu kapsamlı araştırma, insan onurunun gözetildiği, hak temelli ‘ortak’ bir geleceğin altyapısını kurabilmek amacıyla, akademya ve politika yapıcılarına sağlıklı veri sunmak üzere, her yıl yenilenmek niyetiyle yapıldı. Önceliği çok ciddi veri sorunu yaşanan konu hakkında sağlıklı bir
fotoğraf çekmek olan araştırma çerçevesinde, 26 ilde 2.089 T.C. vatandaşı ile “kişi bazlı”; 11 ilde, 348’i kamplarda, 887’si ise kamp dışında yaşayan 1.235 Suriyeli aile ile “hane bazlı” görüşme gerçekleştirildi.