top of page

Prof. Dr.

M. Murat Erdoğan

BIO - CV

Prof. Dr. M. Murat ERDOĞAN Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mülkiye Göç Araştırmaları Merkezi Direktörü, Uluslararası Metropolis Yönetim Kurulu Üyesi, UNESCO-Türkiye İletişim Komitesi üyesi ve İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Derneği Başkan Yardımcısı, IGAM-ACADEMY Başkanıdır. Prof. Erdoğan Nisan 2022- Ocak 2023 arasında çalışmalarını Berlin’deki SWP (Almanya Bilim ve Siyaset Vakfı) CATS (Türkiye Araştırmaları Merkezi) bursiyeri olarak Almanya’da yaptı.

Prof. Erdoğan, 1987-2017 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde çalışmış, 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezini (HUGO) kurmuş ve 2017’ye kadar müdürlüğünü yapmıştır. 2017-2022 yıllarında Türk-Alman Üniversitesi’inde görev yapan ve burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı ve kurucusu olduğu Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi (TAGU) Müdürlüğünü yapan Erdoğan,. Mart 2022’den bu yana Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mülkiye Göç Araştırmaları Merkezi’nin kurucu müdürü olarak görev yapmaktadır.

Siyaset bilimci, göç ve AB uzmanı olan Pof. Erdoğan, 1982-1986 yıllarında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans derecesini aldıktan sonar yine aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Ankara Üniversitesi’nde yürüttüğü “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri: 1990-2005” başlıklı doktora çalışmasının araştırmasını Konrad Adenauer Vakfı Bursiyeri olarak 1994-1999 yılları arasında Almanya’da Freiburg ve Bonn Üniversitelerinde gerçekleştiren Erdoğan, 2000-2003 yılları arasında Berlin Büyükelçiliği Basın Müşavirliğinde çalışmış, ardından TBMM AB Uyum Komisyonu Danışmanlığı (2004), YÖK Başkan Danışmanlığı (2011-2012), Hacettepe Üniversitesi Rektör Danışmanı (2012-2016) görevlerinde bulundu. Prof. Erdoğan, Duisburg-Essen (2007), Berlin-Humboldt (2010), Oxford (2012) ve Johns Hopkins Üniversitesi Almanya Araştırmaları Merkezi AICGS’de (2014) ve Humboldt Üniversitesinde (2019) ve CATS/SWP-Berlin’de (2022) farklı burslarla misafir araştırmacı olarak çalışmalar yürütmüştür.

Akademik ilgi alanları iradi ve zorunlu göçler, mülteciler, yurtdışındaki Türkiye kökenliler, AB, siyasal karikatürler, siyasal davranışlar, İslamafobi, Almanya ve Türk dış politikası olan Prof.Erdoğan, Avrupa’daki Türk diasporası konusunda “Euro-Turks-Barometre”, Türkiye’deki Suriyeliler konusunda ise “Suriyeliler Barometresi” başlıklı kamsamlı ve düzenli kamuoyu araştırmalarını da yürütmektedir.

Prof.Erdoğan’ın son kitapları şunlardır:

 • Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi (2022) (2022)

 • Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi (2020)

 • Suriyeli Mülteci Nüfusunun Demografik Gelişimi, Türkiye’deki Eğitim, İstihdam ve Belediye Hizmetlerine Yakın

 • Gelecekte Olası Etkileri (&Metin Çorabatır) (2019) Göç Uyum ve Yerel Yönetimler (2019)

 •  “Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi” (2018)

 • Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerilerileri (2015) Türkiye’nin Göç Tarihi: 14.Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler (A.Kaya ile) (2015) Türkiye’deki Suriyeliler, Toplumsal Kabul ve Uyum (2015)

 • Suriyeliler Barometresi-2020

 • Marmaranın Kent Mülteciler: Belediyelerin Süreç Yönetimi

 • Experience in Dealing with Migrants/Refugees: From Emergency to the Joint Future Process, European Liberal

 • Forum EUPF, Freidrich Naumann Stiftung,

 • Suriyeliler Barometresi-2019

 • Suriyeliler Barometresi-2017

 • Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği (2017)

 • 50 Yıl 50 Karikatür: Alman Karikatüristler Gözüyle Türkler (2012)

 • Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum (2010)

erdogan.jpg
bottom of page