Prof. Dr.

M. Murat Erdoğan

BIO - CV

Türk-Alman Üniversitesi (TAU) İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi

Kasım 2017’ye kadar Hacettepe Üniversitesinde öğretim üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi-HUGO’nun kurucusu ve Müdürü olarak çalışmıştır.
 

Siyaset bilimci, göç ve AB uzmanı olan Pof. Erdoğan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezunudur. Ankara Üniversitesi’nde yürüttüğü “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri: 1990-2005” başlıklı doktora çalışmasının araştırmasını Konrad Adenauer Vakfı Bursiyeri olarak 1994-1999 yılları arasında Almanya’da Freiburg ve Bonn Üniversitelerinde
gerçekleştirdi. 2000-2003 yılları arasında Berlin Büyükelçiliği Basın Müşavirliğinde çalışan Erdoğan, ardından TBMM AB Uyum Komisyonu Danışmanlığı (2004), YÖK Başkan Danışmanı, Hacettepe Üniversitesi Rektör Danışmanı (2012-2016) görevlerinde bulundu. Prof. Erdoğan, Duisburg-Essen (2007), Berlin-Humboldt (2010), Oxford (2012) ve Johns Hopkins Üniversitesi Almanya Araştırmaları Merkezi AICGS’de (2014) ve Humboldt Üniversitesinde (2019) farklı burslarla misafir araştırmacı olarak çalışmalar yürüttü.

 

Akademik ilgi alanları iradi ve zorunlu göçler, mülteciler, yurtdışındaki Türkiye kökenliler, AB, siyasal karikatürler, siyasal davranışlar, İslamafobi, Almanya ve Türk dış politikası olan Prof.Erdoğan, Avrupa’daki Türk diasporası konusunda “Euro-Turks-Barometre”, Türkiye’deki Suriyeliler konusunda ise “Suriyeliler Barometresi” başlıklı kapsamlı ve düzenli kamuoyu araştırmalarını da yürütmektedir.
 

Prof. Erdoğan, Uluslararası Metropolis Yönetim Kurulu Üyesi, UNESCO-Türkiye İletişim Komitesi üyesidir.

 

Prof.Erdoğan’ın son kitapları şunlardır:

  • Suriyeli Mülteci Nüfusunun Demografik Gelişimi, Türkiye’deki Eğitim, İstihdam ve Belediye Hizmetlerine Yakın Gelecekte Olası Etkileri (&Metin Çorabatır) (2019)

  • Göç Uyum ve Yerel Yönetimler (2019)

  • Suriyeliler Barometresi-2017: “Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi” (2018)

  • Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği (2017)

  • Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerilerileri (2015)

  • Türkiye’nin Göç Tarihi: 14.Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler (A.Kaya ile) (2015)

  • Türkiye’deki Suriyeliler, Toplumsal Kabul ve Uyum (2015)

  • 50 Yıl 50 Karikatür: Alman Karikatüristler Gözüyle Türkler (2012)

  • Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum (2010)

erdogan.jpg