Prof. Dr.

M. Murat Erdoğan

BIO - CV

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Mülkiye Göç Araştırmaları Merkezi

Siyaset bilimci, göç ve AB uzmanı olan Pof. Erdoğan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezunudur. Yüksek lisans ve doktora derecesini de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden alan Erdoğan 1987-2017 arasında Hacettepe Üniversitesinde çalışmış, 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezini (HUGO) kurmuş ve 2017’ye kadar müdürlüğünü yapmıştır. Kasım 2017’de Türk Alman Üniversitesi’ne geçen Erdoğan, burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı (Kasım 2017-Ocak 2020) ve Göç ve Uyum Araştıraları Merkezi Müdürlüğü (TAGU) (Kasım 201 Mayıs 2021) yapmıştır. Mart 2022’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne geçen Prof. Erdoğan, fakülte bünyesinde kurulan Mülkiye Göç Araştırmaları Merkezi’nin kurucu müdürü olmuştur.


Ankara Üniversitesi’nde yürüttüğü “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri: 1990-2005” başlıklı doktora çalışmasının araştırmasını Konrad Adenauer Vakfı Bursiyeri olarak 1994-1999 yılları arasında Almanya’da Freiburg ve Bonn Üniversitelerinde gerçekleştiren Erdoğan, 2000-2003 yılları arasında Berlin Büyükelçiliği Basın Müşavirliğinde çalışmış, ardından TBMM AB Uyum Komisyonu Danışmanlığı (2004), YÖK Başkan Danışmanlığı (2011-2012), Hacettepe Üniversitesi Rektör Danışmanı (2012-2016) görevlerinde bulundu. Prof. Erdoğan, Duisburg-Essen (2007), Berlin-Humboldt (2010), Oxford (2012) ve Johns Hopkins Üniversitesi Almanya Araştırmaları Merkezi AICGS’de (2014) ve Humboldt Üniversitesinde (2019) farklı burslarla misafir araştırmacı olarak çalışmalar yürüttü. 

Akademik ilgi alanları iradi ve zorunlu göçler, mülteciler, yurtdışındaki Türkiye kökenliler, AB, siyasal karikatürler, siyasal davranışlar, İslamafobi, Almanya ve Türk dış politikası olan Prof.Erdoğan, Avrupa’daki Türk diasporası konusunda “Euro-Turks-Barometre”, Türkiye’deki Suriyeliler konusunda ise “Suriyeliler Barometresi” başlıklı kamsamlı ve düzenli kamuoyu araştırmalarını da yürütmektedir.

Prof. Erdoğan, Uluslararası Metropolis Yönetim Kurulu Üyesi, UNESCO-Türkiye İletişim Komitesi üyesi ve İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Derneği Başkan Yardımcısı, IGAM-ACADEMY Başkanıdır. 

Prof. Erdoğan, Uluslararası Metropolis Yönetim Kurulu Üyesi, UNESCO-Türkiye İletişim Komitesi üyesidir.

 

Prof.Erdoğan’ın son kitapları şunlardır:

 • Suriyeliler Barometresi-2020: Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi (2022)

 • Marmaranın Kent Mülteciler: Belediyelerin Süreç Yönetimi (2022)

 • Suriyeliler Barometresi-2019: Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi (2020)

 • Suriyeli Mülteci Nüfusunun Demografik Gelişimi, Türkiye’deki Eğitim, İstihdam ve Belediye Hizmetlerine Yakın Gelecekte Olası Etkileri (&Metin Çorabatır) (2019)

 • Göç Uyum ve Yerel Yönetimler (2019)

 • Suriyeliler Barometresi-2017: “Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi” (2018)

 • Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği (2017)

 • Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerilerileri (2015)

 • Türkiye’nin Göç Tarihi: 14.Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler (A.Kaya ile) (2015)

 • Türkiye’deki Suriyeliler, Toplumsal Kabul ve Uyum (2015)

 • 50 Yıl 50 Karikatür: Alman Karikatüristler Gözüyle Türkler (2012)

 • Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum (2010)

erdogan.jpg